теорія

(сукупність положень у якій-н. галузі знань, система поглядів на щось і под.), у[в]чення, доктрина; концепція (система поглядів на те / інше явище)

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • теорія — (від грецьк. υεωρία розгляд, міркування, вчення) 1) В широкому розумінні особлива сфера людської діяльності та її результатів, яка включає в себе сукупність ідей, поглядів, концепцій, вчень, уявлень про об єктивну діяльність, протистоїть практиці …   Філософський енциклопедичний словник

  • теорія — ї, ж. 1) Логічне узагальнення досвіду, суспільної практики, яке ґрунтується на глибокому проникненні в суть досліджуваного явища та розкриває його закономірності. 2) Учення про певну сукупність явищ, галузь знань, створене на підставі такого… …   Український тлумачний словник

  • теорія — іменник жіночого роду …   Орфографічний словник української мови

  • теорія розпливчастих множин — теорія нечітких множин …   Термінологічно-тлумачний словник "Моделювання економіки"

  • теорія доведень — розділ сучасної логіки, предметом дослідження якого є доведення як синтаксичного об єкта і як динамічної процедури, визначених у різноманітних логічних системах …   Філософський енциклопедичний словник

  • теорія пізнання — галузь філософського знання, одна з центральних філософських дисциплін, наука, що вивчає закони, форми і засоби виробництва об єктивно істинного знання про реальний світ. Безпосереднім предметом вивчення Т. п. виступає реальна практика наукового… …   Філософський енциклопедичний словник

  • теорія типів — спосіб побудови логічного числення з кількома видами термів (констант і змінних), яким відповідають типи сутностей ієрархізованого логічного універсуму (напр., індивіди, властивості, властивості властивостей і т. ін.). Т.т. була запропонована… …   Філософський енциклопедичний словник

  • теорія ймовірностей — математична теорія, що дає змогу за ймовірностями одних випадкових подій знаходити ймовірності інших випадкових подій, пов’язаних деяким чином із першими. Теорія ймовірностей на теоретико модельному рівні виявляє закономірності, котрі виникають… …   Термінологічно-тлумачний словник "Моделювання економіки"

  • теорія катастроф — розділ прикладної математики, що вивчає сукупність математичних моделей теорії біфуркацій, теорії особливостей і деяких інших теорій, призначених для опису й аналізу якісного (зазвичай стрибкоподібного) поводження економічних, екологічних,… …   Термінологічно-тлумачний словник "Моделювання економіки"

  • теорія відносності — див. відносності теорія …   Філософський енциклопедичний словник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.